Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Překlady technických textů ve výukových materiálech
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2013 15.11.2013 14:00
Dodávka univerzální depoziční vakuové aparatury pro projekt NTIS
nadlimitní Zadáno 17.10.2013 13.12.2013 10:00
Laserový systém pro měření zbytkových napětí
nadlimitní Zadáno 16.10.2013 10.12.2013 10:00
Dodávka řečových databází pro projekt NTIS
nadlimitní Zadáno 14.10.2013 14.10.2013 10:00
Dodávka zařízení pro určování prostorové polohy na zemském povrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2013 30.10.2013 09:00
Rámcová smlouva na dodávku serverů a příslušenství
nadlimitní Zadáno 24.09.2013 06.01.2014 12:00
Spektrometr
nadlimitní Zadáno 24.09.2013 18.11.2013 10:00
Konstrukční prvky modulárních robotů vč. lineárních a rotačních pohonů
podlimitní Zadáno 23.09.2013 16.10.2013 10:00
Rámcová smlouva na dodávku notebooků pro KMA-FAV
nadlimitní Zadáno 20.09.2013 11.11.2013 10:00
Mikroskopické vybavení laboratoře optické mikroskopie a stereologie pro projekt NTIS
nadlimitní Zadáno 17.09.2013 12.11.2013 10:00
Dodávka pulzních zdrojů pro magnetronovou depozici projektu NTIS: Dodávka pulzního dvoukanálového elektrického zdroje SIPP 2000-USB pro pulzní unipolární a bipolární magnetronové rozprašování jednoho až čtyř terčů a pro synchronizované předpětí substrátu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2013 08.10.2013 14:00
Termovizní systém
nadlimitní Zadáno 04.09.2013 29.10.2013 10:00
Hardware vybavení
nadlimitní Zadáno 02.09.2013 12.03.2014 10:00
Zajištění ostrahy objektů ZČU
podlimitní Zadáno 30.08.2013 14.10.2013 12:00
Sedláčkova 19, Riegrova 11 - Akademické informační centrum
podlimitní Zadáno 28.08.2013 01.10.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016