Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Nákup termických analýz pro RICE
above-the-threshold Awarded 27.01.2012 27.03.2012 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka RICE
above-the-threshold Awarded 26.01.2012 29.03.2012 11:00
Výstavba objektu pro projekt RIPO
above-the-threshold Awarded 26.01.2012 13.04.2012 10:00
RIPO - rekonstrukce serverovny vč. záložního zdroje
above-the-threshold Awarded 16.01.2012 23.03.2012 10:00
Výstavba objektu pro projekty NTIS a CTPVV
above-the-threshold Awarded 17.10.2011 30.01.2012 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016