Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka pulzních zdrojů pro magnetronovou depozici projektu NTIS: Dodávka pulzního unipolárního elektrického zdroje Cyprium pro vysokovýkonné pulzní magnetronové rozprašování jednoho terče
small-scale public contract Awarded 01.07.2013 29.10.2013 11:00
Dodávka IP telefonů a převodníků pro ZČU
small-scale public contract Awarded 28.06.2013 17.07.2013 09:00
Vývojové prostředí pro vývoj prototypů a simulaci pro projekt NTIS
small-scale public contract Awarded 07.06.2013 15.07.2013 10:00
Komplex přístrojů pro měření provozního zatěžování a odezev
above-the-threshold Awarded 29.05.2013 25.07.2013 10:00
Optické měřicí zařízení
above-the-threshold Awarded 23.05.2013 05.08.2013 10:00
Vybavení interiéru knihovny a archivu
above-the-threshold Awarded 22.05.2013 22.07.2013 10:00
Dodávka přístrojů a sestav pro laboratorní výuku fyziky
above-the-threshold Awarded 21.05.2013 15.07.2013 10:00
Linka pro chemicko-tepelné zpracování
below-the-threshold Awarded 15.05.2013 24.05.2013 12:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku sedacího nábytku
above-the-threshold Awarded 14.05.2013 08.07.2013 10:00
Dodávka přístroje pro Ramanovu spektroskopii (systém UV - IR) pro projekt NTIS
above-the-threshold Awarded 06.05.2013 01.10.2013 10:00
Dodávka vysokoteplotního tribometru pro projekt NTIS
above-the-threshold Awarded 06.05.2013 27.08.2013 10:00
Zajištění servisu výtahů pro ZČU
above-the-threshold Awarded 06.05.2013 28.06.2013 10:00
Předplatné vybraných zahraničních odborných elektronických časopisů
below-the-threshold Awarded 24.04.2013 14.05.2013 09:00
Integrovaný systém pro zobrazení a kvantitativní měření fluorescence živých buněk
above-the-threshold Awarded 05.04.2013 28.05.2013 10:00
Dodávka čelního elektrického vysokozdvižného vozíku
small-scale public contract Awarded 03.04.2013 06.05.2013 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016