Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Překlady technických textů ve výukových materiálech
small-scale public contract Awarded 31.10.2013 15.11.2013 14:00
Dodávka univerzální depoziční vakuové aparatury pro projekt NTIS
above-the-threshold Awarded 17.10.2013 13.12.2013 10:00
Laserový systém pro měření zbytkových napětí
above-the-threshold Awarded 16.10.2013 10.12.2013 10:00
Dodávka řečových databází pro projekt NTIS
above-the-threshold Awarded 14.10.2013 14.10.2013 10:00
Dodávka zařízení pro určování prostorové polohy na zemském povrchu
small-scale public contract Awarded 09.10.2013 30.10.2013 09:00
Rámcová smlouva na dodávku serverů a příslušenství
above-the-threshold Awarded 24.09.2013 06.01.2014 12:00
Spektrometr
above-the-threshold Awarded 24.09.2013 18.11.2013 10:00
Konstrukční prvky modulárních robotů vč. lineárních a rotačních pohonů
below-the-threshold Awarded 23.09.2013 16.10.2013 10:00
Rámcová smlouva na dodávku notebooků pro KMA-FAV
above-the-threshold Awarded 20.09.2013 11.11.2013 10:00
Mikroskopické vybavení laboratoře optické mikroskopie a stereologie pro projekt NTIS
above-the-threshold Awarded 17.09.2013 12.11.2013 10:00
Dodávka pulzních zdrojů pro magnetronovou depozici projektu NTIS: Dodávka pulzního dvoukanálového elektrického zdroje SIPP 2000-USB pro pulzní unipolární a bipolární magnetronové rozprašování jednoho až čtyř terčů a pro synchronizované předpětí substrátu
small-scale public contract Awarded 08.09.2013 08.10.2013 14:00
Termovizní systém
above-the-threshold Awarded 04.09.2013 29.10.2013 10:00
Hardware vybavení
above-the-threshold Awarded 02.09.2013 12.03.2014 10:00
Zajištění ostrahy objektů ZČU
below-the-threshold Awarded 30.08.2013 14.10.2013 12:00
Sedláčkova 19, Riegrova 11 - Akademické informační centrum
below-the-threshold Awarded 28.08.2013 01.10.2013 12:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016