Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Administrace profilu zadavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2014
Dodávka analytického rastrovacího elektronového mikroskopu s vysokým rozlišením vč. zařízení na přípravu vzorků pro projekt NTIS
nadlimitní Zadáno 22.01.2014 17.03.2014 12:00
Zajištění autobusové přepravy osob pro ZČU
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2014 03.02.2014 09:00
Přístroj na sledování pohybu očí
podlimitní Zadáno 31.12.2013 24.01.2014 10:00
Zařízení pro vývoj inkrementálního tváření
nadlimitní Zadáno 23.12.2013 02.06.2014 10:00
Dodávka univerzálního multifunkčního depozičního zařízení s diagnostikami pro projekt NTIS
nadlimitní Zadáno 21.12.2013 12.02.2014 12:00
Bolevecká 30 - rekonstrukce 1 ks výtahu
podlimitní Zadáno 20.12.2013 13.02.2014 12:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku čisticích prostředků a hygienických potřeb
podlimitní Zadáno 20.12.2013 05.02.2014 10:00
Vypracování dokumentace pro provádění stavby - Rekonstrukce budov pro projekt CVSMD
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2013 20.01.2014 09:00
Datové rukavice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2013 24.01.2014 11:00
Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42 - 1. etapa, ZČU v Plzni
podlimitní Zadáno 19.12.2013 17.02.2014 13:00
Dodávka univerzálního testovacího zařízení pro cyklické zatěžování pro projekt NTIS
nadlimitní Zadáno 17.12.2013 10.02.2014 13:00
Laserový systém pro pulzní fototepelnou radiometrii
nadlimitní Zadáno 17.12.2013 10.02.2014 12:00
Dodávka klimatizačních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2013 16.12.2013 12:00
Dodávka záložního zdroje UPS
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2013 16.12.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016