Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka podlahového mycího stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2014 18.08.2014 13:00
Dodávka pulzních bipolárních elektrických zdrojů TruPlasma Bipolar 4010 a TruPlasma Bias 4003 pro pulzní magnetronové rozprašování II.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2014
Externí audit projektů ZČU v rámci OP VK a OP VaVpI
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2014 12.08.2014 10:00
Systém pro monitorování a simulaci sběrnicových komunikací pro RICE
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2014
Dodávka DNA fragmentů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2014 19.08.2014 11:00
Dodávka reagencí syntetické biologie
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2014 19.08.2014 12:00
Systém pro zvýšení bezpečnosti provozu technologických laboratoří
nadlimitní Zadáno 25.07.2014
Snímačové vybavení (snímače vzdáleností, vibrací) laboratoře diagnostických systémů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2014 19.08.2014 13:00
Vysokorychlostní kamery pro podporu navigace robotů a manipulátorů v prostoru pro projekt NTIS
podlimitní Zadáno 23.07.2014 09.09.2014 12:00
Souprava pro výuku, výzkum a terénní diagnostiku betonových a zděných konstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2014 06.08.2014 13:00
Výroba tvarově složitých demonstrátorů z moderních WQ-AHS ocelí
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2014 28.07.2014 11:00
Univerzální nástrojařská bruska II
nadlimitní Zadáno 11.07.2014 02.09.2014 10:00
Přislušenství k FT - IR spektrometru: Referenční zdroj záření - vysokoteplotní černé těleso - s kalibrací
nadlimitní Zadáno 10.07.2014 01.09.2014 10:00
Realizace VDI na ZČU
podlimitní Zadáno 07.07.2014 23.07.2014 10:00
Dodávka GNSS aparatury pro projekt NTIS
podlimitní Zadáno 03.07.2014 29.07.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016