Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Praní prádla pro provozy ZČU v Plzni pro rok 2024 a 2025
Odesílatel Lenka Vaculíková
Organizace odesílatele Západočeská univerzita v Plzni [IČO: 49777513]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.11.2023 09:32:37
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážená paní, vážený pane,

jako administrátor veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Praní prádla pro provozy ZČU v Plzni pro rok 2024 a 2025" pro zadavatele, kterým je Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3 Vám zasílám Výzvu k podání nabídky.


Děkuji.

S pozdravem

Lenka Vaculíková
Odbor právní
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
tel.: +420 377 631 202


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (786.96 KB)
- Příloha č 1 - č 7.zip (351.52 KB)