Veřejná zakázka: Rozvoj a údržba aplikačního software pro ZČU - VERSO (2024)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6527
Systémové číslo: P24V00000020
Spisová značka: SZ ZCU 000415/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.01.2024
Nabídku podat do: 22.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj a údržba aplikačního software pro ZČU - VERSO (2024)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je servis softwarových modulů vytvořených na platformě VERSO a jejich rozvoj či nový vývoj dle potřeb zadavatele po dobu účinnosti servisní
smlouvy. Zadavatel má taková licenční oprávnění k software, jež je předmětem servisu dle této smlouvy, která umožňují jeho servis či rozvoj jakoukoli třetí sobou.
Klasifikace předmětu dle CPV:
a) 72268000-1 Poskytování programového vybavení
b) 72253000-3 Help desk a podpůrné služby
c) 48810000-9 Informační systémy
Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy s rámcovým prvek, tj.
součástí servisní smlouvy je i rámcová dohoda mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, na základě níž, bude následně zadavatel v souladu s § 132 odst. 4 ZVZZ zadávat objednávky na služby rozvoje a nestandardního servisu za stanovenou jednotkovou cenu v člověkohodinách, a to až do maximálního rozsahu 8 000 člověkohodin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Název oddělení: OPR

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky