Veřejná zakázka: PhD Infra ZČU KA 05–4 ‐ Regulační a řídicí systém stejnosměrného zkušebního zdroje (2023)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6452
Systémové číslo: P23V00000662
Datum zahájení: 12.12.2023
Nabídku podat do: 04.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PhD Infra ZČU KA 05–4 ‐ Regulační a řídicí systém stejnosměrného zkušebního zdroje (2023)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro napájení, regulaci a řízení vysokonapěťového zkušebního DC zdroje bude obsahovat výkonový napájecí modul s regulačním transformátorem řízeným programovatelnými logickými automaty. Celý systém a měřicí přístroje budou vyhovovat požadavkům ČSN EN 60060-1 a ČSN EN 60060-2 ed.2. Systém bude vybavený sadou kabelů potřebných pro připojení ke zkušebnímu zdroji. Po montáži bude celý měřicí řetězec kalibrován v souladu s ČSN EN 60060-2 ed.2 pomocí srovnávacích měření se standardy nebo referenčními standardy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 664 236 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Název oddělení: OPR

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky