Public contract: Praní prádla pro provozy ZČU v Plzni pro rok 2024 a 2025

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 6400
System number: P23V00000610
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 07.11.2023
Tender submit to: 27.11.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Praní prádla pro provozy ZČU v Plzni pro rok 2024 a 2025
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je dodávka služeb spočívajících v praní prádla. Tyto služby dále zahrnují zejména svoz prádla z vymezených svozových míst, praní prádla, sušení prádla, zajištění vysprávky prádla, žehlení a mandlování prádla, skládání napínacích prostěradel, balení prádla pro expedici, expedici prádla a rozvoz prádla zpět do svozových míst objednatele, složené v přepravních boxech (klecích) poskytnutých dodavatelem služby. Služba bude realizována v rozsahu, bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. v Zadávací dokumentaci a v jejich přílohách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 2 654 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers