Veřejná zakázka: Zajištění pohotovosti pro budovy ZČU (2023-2025)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5879
Systémové číslo: P23V00000089
Datum zahájení: 14.03.2023
Nabídku podat do: 28.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění pohotovosti pro budovy ZČU (2023-2025)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZMR je držení pohotovosti a poskytování havarijní služby (tj.
výjezd a zásah na místě) v pracovní dny od 14:30 hod. do 06:00 hod., dále
pak 24 hod. denně (non-stop) v sobotu, neděli nebo svátek, pro budovy
užívané zadavatelem. Dodavatel bude povinen provést i případné nezbytné
opravy za účelem minimalizace následných škod na majetku či zdraví osob
a je-li to možné i úplné zprovoznění havárií dotčeného zařízení, vedení či
technologie
Podrobný popis je uveden v návrhu Smlouvy o dílo.
Doba plnění: 01.05.2023 - 30.04.2025 (nebo od 5. pracovního dne následujícího po nabytí účinnosti smlouvy, došlo-li by k němu po 01.05. 2023)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 318 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Název oddělení: OPR

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky