Public contract: Komplexní pojištění ZČU v Plzni (2023 - 2025)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 5422
System number: P22V00000361
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 29.09.2022
Tender submit to: 21.10.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Komplexní pojištění ZČU v Plzni (2023 - 2025)
 • Type of public contract: Services
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel ve vlastnictví Zadavatele (část 1 VZ) a krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (část 2 VZ)
Pojišťovaný majetek se nachází zpravidla na území České republiky (zejména Plzeň, Cheb, Hrad Nečtiny). Mezi pojišťovaný majetek patří i majetek, který není ve vlastnictví Zadavatele, ale Zadavatel jej užívá (např. na základě nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce). Pojištění některých movitých věcí (elektronika, stroje a zařízení, drony) je pro území Evropa (blíže viz příloha č 4 této ZD).
Cestovní pojištění bude sjednáno celosvětově, bez územního omezení.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 27 132 000 Kč without VAT

Place of performance

 • by lots

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses