Veřejná zakázka: Komplexní pojištění ZČU v Plzni (2023 - 2025)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5422
Systémové číslo: P22V00000361
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.09.2022
Nabídku podat do: 21.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pojištění ZČU v Plzni (2023 - 2025)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel ve vlastnictví Zadavatele (část 1 VZ) a krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (část 2 VZ)
Pojišťovaný majetek se nachází zpravidla na území České republiky (zejména Plzeň, Cheb, Hrad Nečtiny). Mezi pojišťovaný majetek patří i majetek, který není ve vlastnictví Zadavatele, ale Zadavatel jej užívá (např. na základě nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce). Pojištění některých movitých věcí (elektronika, stroje a zařízení, drony) je pro území Evropa (blíže viz příloha č 4 této ZD).
Cestovní pojištění bude sjednáno celosvětově, bez územního omezení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 132 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Název oddělení: OPR

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy