Public contract: Mobilní učebna sanitního vozu s živým přenosem do učebny

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 4686
System number: P21V00000271
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 19.08.2021
Tender submit to: 07.09.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Mobilní učebna sanitního vozu s živým přenosem do učebny
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks funkční Mobilní učebny sanitního vozu se zařízením a vybavením v souladu s požadavky technické specifikace v příloze č. 1 smlouvy. Dodávka bude realizována v rozsahu, bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. v Zadávací dokumentaci a v jejich přílohách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 5 480 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Západočeská univerzita v Plzni
 • CRN: 49777513
 • Postal address:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň
 • Name of the department: OPR

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses