Veřejná zakázka: ZČU – STRADI (Tylova 59) – projektová dokumentace vč. návrhu interiéru – úprava stávající PD vč. IČ a AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2475
Systémové číslo VZ: P18V00000036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.01.2018

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZČU – STRADI (Tylova 59) – projektová dokumentace vč. návrhu interiéru – úprava stávající PD vč. IČ a AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávající (původní) projektové dokumentace na základě zpracované studie optimalizace na rekonstrukci objektu Tylova 59, Plzeň pro projekt STRADI. Důvodem je nutnost snížení celkového obestavěného prostoru plánované rekonstrukce a s tím související nezbytné úpravy dispozičního a provozního schématu objektu. Tím se dosáhne nutného snížení celkových nákladů na rekonstrukci, jelikož zadavatel nedisponuje vyššími finančními prostředky.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden ve Výzvě k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Služba může být poskytována pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou spojené s ochranou výhradních práv.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 365 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  306 14 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky