Veřejná zakázka: Dodávka výpočetního software pro podporu výuky v předmětech kvantitativních metod v ekonomii

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000042
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1540
Systémové číslo: P16V00001559
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 237700
Datum zahájení: 12.09.2012
Nabídku podat do: 13.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka výpočetního software pro podporu výuky v předmětech kvantitativních metod v ekonomii
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Dodávka 1 síťové licence výpočetního software pro podporu výuky v předmětech kvantitativních metod v ekonomii, která umožní plné využití SW pro 31 uživatelů. Předmětný SW bude používán pro praktickou část výuky a to pro procvičování rozsáhlejších úloh z oblasti praktického využití kvantitativních metod v ekonomii pro řešení reálných problémů. Nedílnou součástí veřejné zakázky je dále dodávka rozšiřujících modulů (aplikačních knihoven) pro zpracování výpočtově složitějších úloh z oblasti operačního výzkumu, tj. zejména časově náročnějších optimalizačních úloh s velkým objemem dat a dále pro ekonomickou statistiku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 551 586 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky