Veřejná zakázka: Přesný výkonový analyzátor - RICE

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000038
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1486
Systémové číslo: P16V00001505
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 231225
Datum zahájení: 16.10.2012
Nabídku podat do: 11.04.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přesný výkonový analyzátor - RICE
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou (2) kusů přesných výkonových analyzátorů s „malým“ proudovým rozsahem a dvou (2) kusů funkčních přesných výkonových analyzátorů s „velkým“ proudovým rozsahem se společným příslušenstvím (dále též „Zařízení“), jejichž dodání je předmětem této veřejné zakázky. Zařízení musí splňovat nejméně minimální technické parametry (jako minimální požadavky zadavatele, které musí předmět plnění splňovat), které jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci. Plnění veřejné zakázky zahrnuje dodání Zařízení se společným příslušenstvím pro Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Západočeské univerzity v Plzni, jeho kompletní instalaci, dodání návodů k obsluze, uvedení do provozu včetně zaškolení příslušných pracovníků v místě instalace, kteří budou zajišťovat obsluhu tohoto Zařízení.
V případě, že by uchazeč nabídnul Zadavateli Zařízení, které nebude odpovídat specifikovaným technickým parametrům, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení. V případě, že nabídka uchazeče nebude obsahovat všechny požadované součásti a podmínky Zadavatelem stanovené v zadávacích podmínkách, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení. Blíže viz zadávací dokumentace.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 19.10.2012 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky