Veřejná zakázka: Dodávka vysokozátěžového tribometru pro laboratoř vysokovýkonných laserů projektu CENTEM

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000034
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1406
Systémové číslo: P16V00001425
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 228084
Datum zahájení: 24.09.2012
Nabídku podat do: 19.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka vysokozátěžového tribometru pro laboratoř vysokovýkonných laserů projektu CENTEM
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokozátěžového tribometru, který umožňuje simulování různých typů zatížení vedoucích k opotřebení povrchu za různých externích podmínek - teplota, lubrikace a umožňuje hodnotit mechanické vlastnosti testovaných materiálů. Vysokozátěžový tribometr ( dále jen "Zařízení") musí splňovat nejméně minimální technické parametry (jako minimální požadavky zadavatele, které musí předmět plnění splňovat), které jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 27.9.2012 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky