Veřejná zakázka: Nákup pracovních stanic včetně operačního systému a velkoplošné tiskárny

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000031
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1370
Systémové číslo: P16V00001389
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 227200
Datum zahájení: 13.09.2012
Nabídku podat do: 31.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup pracovních stanic včetně operačního systému a velkoplošné tiskárny
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka šesti (6) pracovních stanic včetně operačního systému s technickými parametry ne nižšími než je uvedeno v technických podmínkách v zadávací dokumentaci a jedné (1) velkoplošné barevné tiskárny ve formátu do A0 s technickými parametry ne nižšími než je uvedeno v technických podmínkách v zadávací dokumentace pro projekt Inovace výpočtové laboratoře průmyslového designu a její rozšíření pro stavitelství (dále jen „Zakázka“). Veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) samostatné části. Důvodem rozdělení zakázky na části je fakt, že se jedná o dva nezávislé technologické celky a zadavatel předpokládá, že rozdělením získá výhodnější nabídku s ohledem na cenu i technické parametry požadovaných zařízení.
Uchazeč může podat svoji nabídku na obě části veřejné zakázky nebo pouze na některou z částí veřejné zakázky. Plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na sebe nenavazují, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na ostatních.

Veřejná zakázka je rozdělena na násdledující části:
Část 1: Veřejná zakázka na dodávku pracovních stanic a velkoplošné tiskárny (6 kusů)
Část 2: Veřejná zakázka na dodávku velkoplošné tiskárny (1kus)

Každé Zařízení musí být dodáno nové, plně funkční a kompletní včetně příslušenství. Technické podmínky Zařízení jsou uvedeny v ZD.
Minimální technické parametry přístrojů byly stanoveny na základě cílů grantu FRVŠ.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 18.9.2012 odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
Veřejná zakázka je dostupná na http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/358564.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 808 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy