Veřejná zakázka: Příslušenství k FTIR spektrometru

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000030
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1351
Systémové číslo: P16V00001370
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 227537
Datum zahájení: 11.09.2012
Nabídku podat do: 09.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Příslušenství k FTIR spektrometru
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, plně funkčních a kompletních níže popsaných zařízení včetně softwaru umožňujícího plné využití zařízení pro laboratoře projektu CENTEM 3. Nedílnou součástí plnění každé jednotlivé části veřejné zakázky je dodávka zařízení do místa plnění veřejné zakázky, instalace, zařízení, jeho uvedení do provozu, návody k obsluze a zaškolení obsluhy u zadavatele.
Veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 98 ZVZ rozdělena na následující části:
1. Upgrade a příslušenství stávajícího FTIR spektrometru na pracovišti NTC-TTP
2. Malý vláknový disperzní spektrometr s příslušenstvím
3. Referenční zdroj záření – vysokoteplotní černé těleso – s kalibrací
4. Laser pro ohřev vzorků s příslušenstvím
5. Přesná metalografická rozbrušovací pila s příslušenstvím
6. Termovizní kamerový systém pro stacionární aplikace

- souhrnně dále označováno též jako „Zařízení“, které musí splňovat minimální technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 14.09.2012 odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 890 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy