Veřejná zakázka: Stěhovací práce pro ZČU v Plzni v roce 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000035
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1337
Systémové číslo: P16V00001356
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.03.2014
Nabídku podat do: 16.04.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stěhovací práce pro ZČU v Plzni v roce 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na
poskytování stěhovacích prací pro Západočeskou univerzitu v Plzni (dále jen ZČU),
konkrétně se jedná o stěhování:
a) nábytku, výpočetní techniky, audiovizuální techniky, kopírovací techniky, strojů a
přístrojů, kancelářského a laboratorního vybavení, knih, strojní celků, dílenského
vybavení, uměleckých děl apod.
b) přeprava těžkých břemen či břemen velkých rozměrů vyžadující speciální zdvihací
zařízení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky