Veřejná zakázka: Aerosol Jet Printing Technology

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000029
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1324
Systémové číslo: P16V00001343
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 375496
Datum zahájení: 12.03.2014
Nabídku podat do: 26.03.2014 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Aerosol Jet Printing Technology
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka unikátního zařízení sloužícího k selektivní depozici materiálů metodou Aerosol Jet Printing za účelem realizace výzkumných a vývojových úkolů projektu RICE. Předmět plnění bude dodán včetně příslušenství. (společně dále též jen jako „Zařízení“). Metoda Aerosol Jet Printing (AJP) je aditivní, selektivní, depoziční technika, která umožňuje miniaturizaci elektronických systémů, realizaci jemných vodivých motivů a integraci pasivních součástek bez nutnosti přípravy masek a filmových předloh. Patentované řešení selektivní depozice, které je zcela odlišné od principu inkoustové tiskárny, využívá aerodynamického proudu nosného plynu pro soustředění aerosolu deponovaného materiálu na přesně definovanou plochu substrátu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 938 727 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky