Veřejná zakázka: Nástroj s podporou strukturovaných metod systémové analýzy a návrhu SW

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000028
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1323
Systémové číslo: P16V00001342
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.03.2014
Nabídku podat do: 07.04.2014 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nástroj s podporou strukturovaných metod systémové analýzy a návrhu SW
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwarového produktu včetně dvou (2) časově omezených licencí. Jedná se o softwarový produkt typu CASE - nástroj podporující strukturované metody systémové analýzy a návrhu software, vše podle v zadávací dokumentaci uvedených minimálních technických podmínek. Nástroj s podporou strukturovaných metod systémové analýzy a návrhu SW je softwarový produkt podporující strukturované metody systémové analýzy a návrhu SW, který využívá k podpoře modelování funkcí, dat a chování systémů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 380 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky