Veřejná zakázka: Dodávka komunikační infrastruktury datového centra - RIPO

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000019
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1197
Systémové číslo: P16V00001216
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 225020
Datum zahájení: 21.08.2012
Nabídku podat do: 16.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka komunikační infrastruktury datového centra - RIPO
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komunikační infrastruktury datového centra ( dále jen "DC") RIPO, které musí tvořit robustní distribuovaný systém odolný vůči poruchám. Zadavatel požaduje, aby datové centrum bylo složeno z následujících vzájemně propojených logických funkčních celků, (které musí splňovat minimální technické požadavky na Zařízení uvedené v zadávací dokumentaci), které jsou předmětem této veřejné zakázky:
a) subsystém agregačního virtuálního přepínače
b) subsystém terabitového virtuálního páteřního přepínače/směřovače
c) konvergované síťové serverové adaptéry
d) metalické a optické propojovací kabely

Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 24.08.2012 odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 964 328 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky