Veřejná zakázka: Zařízení pro samoobslužné vracení, zabezpečovací branky, de/aktivátor, bibliobox

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000052
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1160
Systémové číslo: P16V00001180
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 359038
Datum zahájení: 29.07.2013
Nabídku podat do: 20.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zařízení pro samoobslužné vracení, zabezpečovací branky, de/aktivátor, bibliobox
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení na samoobslužné vracení, zabezpečovací branky, de/aktivátoru a biblioboxů. Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 98 zákon č. 137/2006 Sb. rozdělena na dvě (2) části takto:
Část 1 - dodávka 1 kusu zařízení na samoobslužné vracení, 1 kusu zabezpečovací branky, 1 kusu de/aktivátoru
Část 2 - dodávka dvou kusů biblioboxů
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na obě části nebo jen jednu část veřejné zakázky. V případě, že se uchazeč hodlá ucházet o obě části veřejné zakázky, podává do každé části samostatnou nabídku v samostatné obálce. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 02. 08. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 056 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy