Veřejná zakázka: Pevnolátkový pulsní Nd: YAG laser pro projekt CENTEM

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000051
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1159
Systémové číslo: P16V00001179
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 359037
Datum zahájení: 29.07.2013
Nabídku podat do: 20.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pevnolátkový pulsní Nd: YAG laser pro projekt CENTEM
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového, plně funkčního a kompletního pulsního pevnolátkového Nd: YAG laseru, který bude využíván pro laserovou ablaci a pro rozklad těkavých látek v plynné fázi a pro laserově iniciovanou pulsní laserovou depozici, včetně příslušenství, vše podle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (dále též "Zařízení").
Technické podmínky Zařízení uvedené v zadávací dokumentaci, jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 01. 08. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 185 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky