Veřejná zakázka: Dodávka vakuové komory s příslušenstvím

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000050
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1158
Systémové číslo: P16V00001178
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 357741
Datum zahájení: 22.07.2013
Nabídku podat do: 30.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka vakuové komory s příslušenstvím
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vakuové komory s příslušenstvím. Dodávka se skládá ze čtyř kompletů:
A) Komponenty čerpacího systému a systému pro výměnu vzorků („load lock”) vč. ventilů („Komplet A“),
B) Vakuová komora s požadovanými parametry („Komplet B“),
C) Napouštění plynů, měření vakua a držák substrátů („Komplet C“),
D) Naprašovací zdroje a chladicí systém („Komplet D“).

Technické podmínky Vakuové komory s příslušenstvím (kompletů A až D) uvedené v zadávací dokumentaci, jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Vakuová komora s příslušenstvím splňovat. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 25. 07. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky