Veřejná zakázka: Instrumentovaný tvrdoměr pro projekt CENTEM

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000047
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1155
Systémové číslo: P16V00001175
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 356540
Datum zahájení: 18.07.2013
Nabídku podat do: 17.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Instrumentovaný tvrdoměr pro projekt CENTEM
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) kusu nového, plně funkčního a kompletního automatického univerzálního instrumentovaného tvrdoměru včetně příslušenství, vše podle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (společně dále též jen jako „Zařízení“).
Instrumentovaný univerzální tvrdoměr musí umožňovat:
a) hodnocení na základě velikosti vtisku optickými metodami
b) hodnocení na základě hloubky vtisku
c) hodnocení ze záznamu závislosti zatížení na hloubce vtisku
d) automatické provedení sekvence měření
Technické podmínky Zařízení uvedené v zadávací dokumentaci, jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 23. 07. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky