Veřejná zakázka: Posuvné regály

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000045
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1152
Systémové číslo: P16V00001172
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 355742
Datum zahájení: 17.07.2013
Nabídku podat do: 24.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Posuvné regály
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, plně funkčních a kompletních posuvných (kompaktních) regálů s manuálním ovládáním do skladu knihovny (dále též „Regály“), přičemž regálová sestava na skladování knih se skládá z kolejového zařízení, od roku 2000 zabudovaného v podlaze, jednoho stacionárního regálu (jednostranného) a sestavy posuvných regálů (oboustranných).
Zadavatel požaduje dodání:
• 1 kus stacionárního regálu jednostranného
• 16 regálů oboustranných,
přičemž všechny regály musejí splňovat minimální technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Technické podmínky Regály uvedené v zadávací dokumentaci, jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Regály splňovat.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 22. 07. 2013 k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 997 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky