Veřejná zakázka: Softwarová licence na provoz jednotného vyhledávacího rozhraní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000044
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1151
Systémové číslo: P16V00001171
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 353092
Datum zahájení: 15.07.2013
Nabídku podat do: 04.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Softwarová licence na provoz jednotného vyhledávacího rozhraní
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí licence a provoz jednotného vyhledávacího rozhraní elektronických informačních zdrojů (dále též jen jako „Služba“) v modelu SaaS (Software as a Service). Pojmem „elektronický informační zdroj“ (dále též jen jako „EIZ“ nebo „e-zdroj“) se rozumí databáze obsahující bibliografické záznamy dokumentů (tzv. metadata) a plné texty dokumentů. Jednotné vyhledávací rozhraní EIZ je integrační vyhledávací nástroj, jenž umožní jednotné prohledávání metadat a plných textů z dokumentů obsažených v EIZ, metadat z knihovního katalogu ZČU a metadat a plných textů z repozitáře ZČU. Provozem jednotného vyhledávacího rozhraní EIZ se rozumí zajištění provozu, údržby, update, upgrade, aktualizace indexu metadat, zajištění servisu a odstraňování vad ve funkčnosti Služby, toto vše v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 19. 07. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky