Veřejná zakázka: Přístroj pro měření elektrické vodivosti vrstev čtyřbodovou metodou (do 550 °C)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000042
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1149
Systémové číslo: P16V00001169
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 355438
Datum zahájení: 04.07.2013
Nabídku podat do: 29.08.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístroj pro měření elektrické vodivosti vrstev čtyřbodovou metodou (do 550 °C)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a doplňkových komponent pro měření rezistivity čtyřbodovou metodou (dále též „Zařízení“). Čtyřbodová metoda se používá pro určování elektrického odporu látek a je založena na měření napětí a proudu přivedeného na čtyři do řady uspořádané kontakty s měřenou látkou. Zařízení musí pokrýt rozsah rezistivity minimálně od 10-3 Ohm/Square do 1011 Ohm/Square. Vyhřívaný stolek musí umožnit nastavení teploty do minimálně 550 °C. Zařízení se skládá z těchto částí: stojan s výměnnými měřicími hlavami, vyhřívaný stolek pro měřené vzorky s teplotní regulací do minimálně 550 °C, vysokoteplotní měřicí hlava, software pro měření odporu a pro řízení vyhřívaného stolku (počet licencí: jedna) a přístroj pro zavedení proudu a měření napětí (source-meter).
Technické podmínky Zařízení uvedené v zadávací dokumentaci jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 09. 07. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 638 165 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky