Veřejná zakázka: Komplex přístrojů pro měření provozního zatěžování a odezev

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000038
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1137
Systémové číslo: P16V00001157
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 351685
Datum zahájení: 29.05.2013
Nabídku podat do: 25.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplex přístrojů pro měření provozního zatěžování a odezev
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plně funkčního komplexu přístrojů pro měření provozního zatěžování a odezev s příslušenstvím. Součástí komplexu přístrojů je měřící aparatura stabilní, měřící aparatura mobilní, aparatura pro zjišťování zbytkového napětí, aparatura na měření teplot, aparatura pro optické tenzometrické řetězce, snímače fyzikálních veličin a sada nástrojů pro aplikaci tenzometrů, včetně příslušenství, softwaru a licencí umožňujících plné využití tohoto komplexu přístrojů, vše podle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Technické podmínky Zařízení jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 ZVZ rozdělena na pět (5) samostatných částí. Uchazeč může podat svoji nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo pouze na některou/některé z jejích částí. Plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na sebe nenavazují, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na částech ostatních.
Jednotlivé části veřejné zakázky:
1. část: veřejná zakázka s názvem Tenzometrická aparatura a snímače,
2. část: veřejná zakázka s názvem Aparatura pro optické tenzometrické řetězce,
3. část: veřejná zakázka s názvem Aparatura pro zjišťování zbytkového napětí v materiálu,
4. část: veřejná zakázka s názvem Data sběrná aparatura,
5. část: veřejná zakázka s názvem Teplotní aparatura.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 03. 06. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 269 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy