Veřejná zakázka: Dodávka přístrojů a sestav pro laboratorní výuku fyziky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000033
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1122
Systémové číslo: P16V00001142
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 351492
Datum zahájení: 21.05.2013
Nabídku podat do: 15.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka přístrojů a sestav pro laboratorní výuku fyziky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 (dvaceti) sestav a přístrojů pro projekt CTPVV, které budou studenti a vyučující využívat k měření a demonstraci fyzikálních vlastností hmoty a základních fyzikálních jevů. Technické podmínky Zařízení jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci a jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 24. 05. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 191 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky