Veřejná zakázka: Uzavření rámcové smlouvy na dodávku sedacího nábytku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000032
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1121
Systémové číslo: P16V00001141
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 350269
Datum zahájení: 14.05.2013
Nabídku podat do: 08.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Uzavření rámcové smlouvy na dodávku sedacího nábytku
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy, jejímž předmětem bude dodávka sedacího nábytku blíže popsaného v zadávací dokumentaci. Popisy sedacího nábytku jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí sedací nábytek splňovat.

Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, na dobu dvou let. Na základě uzavřené rámcové smlouvy budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 89 odst. 6 písm. a) ZVZ postupem podle ust. § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ, tj. po předchozí výzvě k podání nabídky.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 17. 05. 2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 756 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky