Veřejná zakázka: Zajištění servisu výtahů pro ZČU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000029
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1116
Systémové číslo: P16V00001136
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 350474
Datum zahájení: 06.05.2013
Nabídku podat do: 28.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění servisu výtahů pro ZČU
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního servisu výtahů včetně jejich oprav v budovách Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), který je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ rozdělena na dvě (2) části, a to:
Část 1 – servis výtahů na území města Plzně
Část 2 – servis výtahů na území města Chebu
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na obě části nebo jen na jednu část. V případě, kdy uchazeč podává nabídku do obou částí, podává do každé části samostatnou nabídku v samostatné obálce. Zadavatel si vyhrazuje opční právo na poskytnutí dalších služeb, a to oprav výtahů v rozsahu blíže uvedeného v zadávací dokumentaci.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 10.05.2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 629 808 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy