Veřejná zakázka: Integrovaný systém pro zobrazení a kvantitativní měření fluorescence živých buněk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000025
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1111
Systémové číslo: P16V00001131
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 346589
Datum zahájení: 05.04.2013
Nabídku podat do: 28.05.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Integrovaný systém pro zobrazení a kvantitativní měření fluorescence živých buněk
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) kusu nového, plně funkčního a kompletního integrovaného systému pro zobrazení a kvantitativní měření fluorescence živých buněk. Systém musí být schopen zajistit dostatečné rozlišení, zobrazení a dynamické měření vlastností živých buněk pomocí fluorescenčních markrů (dále jen „ Zařízení“).
Součástí plnění veřejné zakázky je doprava a montáž Zařízení do místa plnění, uvedení Zařízení do provozu včetně zaškolení obsluhy Zařízení u Zadavatele přímo na dodaném Zařízení. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 10.4.2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky