Veřejná zakázka: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000020
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1106
Systémové číslo: P16V00001126
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.03.2013
Nabídku podat do: 16.04.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů pro projekty financované z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a pro projekty financované z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI). S jediným uchazeče, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude uzavřena Rámcová smlouva. Podrobná specifikace propagačních předmětů je uvedena ve výzvě k podání nabídek/zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 786 788 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky