Veřejná zakázka: Akvizice elektronických knih pro projekt RIPO

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000019
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1105
Systémové číslo: P16V00001125
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 349345
Datum zahájení: 22.03.2013
Nabídku podat do: 16.05.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Akvizice elektronických knih pro projekt RIPO
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s vítězným uchazečem, jejímž předmětem bude trvalý nákup titulů elektronických knih od světově uznávaných nakladatelů vědecké literatury zpřístupněných on-line na webové platformě pro přístup k elektronickým knihám. Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, na období tří (3) měsíců ode dne její platnosti a účinnosti. Na základě takto uzavřené Smlouvy budou Zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky ve smyslu ust. § 89 odst. 6 písm. a) ZVZ postupem podle ust. § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, tj. na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy a písemného potvrzení této výzvy, jež je přijetím návrhu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 521 008 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky