Veřejná zakázka: Systém pro 2D spektrální analýzu vad materiálů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000018
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1104
Systémové číslo: P16V00001124
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 346328
Datum zahájení: 20.03.2013
Nabídku podat do: 17.05.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém pro 2D spektrální analýzu vad materiálů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro 2D spektrální analýzu vad materiálů s příslušenstvím (společně dále též je jako "Systém"). Systém zahrnuje základní sady pro 2D testování obsahující hardwarový komunikační modul, software pro spektrální testování,řídící notebook a kalibrační vzorky, analyzátor záření materiálu, sady budicích zdrojů, systém pro záznam rychlých dějů a příslušenství pro uchycení a manipulaci s měřenými vzorky a měřicím vybavením. Technické podmínky Systému jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Systém splňovat.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 25.03.2013 odesláno k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 628 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky