Veřejná zakázka: Dodávka přístrojů pro laboratoř elektronických měřících systémů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000012
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1098
Systémové číslo: P16V00001118
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 221717
Datum zahájení: 19.07.2012
Nabídku podat do: 12.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka přístrojů pro laboratoř elektronických měřících systémů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka níže uvedených přístrojů pro laboratoř elektronických měřících systémů pro Fakultu elektrotechnickou ZČU, pro projekt Inovace vybavení laboratoře elektronických měřících systémů.
Veřejná zakázka je rozdělena na tři (3) samostatné části. Důvodem je odlišný charakter použití jednotlivých přístrojů a požadovaných parametrů.
Uchazeč může podat svoji nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo pouze na některou z částí veřejné zakázky. Plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na sebe nenavazují, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na ostatních.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Veřejná zakázka na dodávku spektrálního analyzátoru pro šumovou analýzu (1 kus)
Část 2: Veřejná zakázka na dodávku kalibračního multimetru (1 kus)
Část 3: Veřejná zakázka na dodávku:
a) dvoukanálového generátoru (1 kus)
b) čtyřkanálového osciloskopu (1 kus)

Každé Zařízení musí být dodáno nové, plně funkční a kompletní včetně příslušenství. Technické podmínky Zařízení jsou uvedeny v ZD.
Minimální technické parametry přístrojů byly stanoveny na základě cílů grantu FRVŠ.

Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 23.07.2012 odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 181 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy