Veřejná zakázka: Nákup mobilních pracovních stanic

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000013
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1095
Systémové číslo: P16V00001115
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 345819
Datum zahájení: 13.03.2013
Nabídku podat do: 17.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup mobilních pracovních stanic
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jedenácti (11) kusů nových, plně funkčních a kompletních mobilních pracovních stanic včetně příslušenství, vše podle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (společně dále též jen jako „Zařízení“). Technické podmínky Zařízení jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat. Blíže viz zadávací dokumentace. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 18.03.2013 odesláno k uveřejnění do Úředního Věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 909 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky