Veřejná zakázka: Stereoskopické mikroskopy (s kamerou a externí vyhodnocovací jednotkou)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000010
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1089
Systémové číslo: P16V00001109
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 342990
Datum zahájení: 13.02.2013
Nabídku podat do: 08.04.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stereoskopické mikroskopy (s kamerou a externí vyhodnocovací jednotkou)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří (3) stereoskopických mikroskopů (společně dále též jen jako "Zařízení") pro výzkum stop lidského chování, které se v mikroskopické podobě zachovaly na artefaktech a lidském skeletu. Zadavatel požaduje 1 kus profesionálního stereoskopického mikroskopu a 2 kusy studentského stereoskopického mikroskopu jejichž bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Technické podmínky Zařízení jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat.
Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 15.02.2013 odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 772 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky