Veřejná zakázka: Software pro CAD, CAE, CAM, PLM

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000009
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1088
Systémové číslo: P16V00001108
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 240521
Datum zahájení: 11.02.2013
Nabídku podat do: 15.04.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Software pro CAD, CAE, CAM, PLM
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka uceleného softwarového řešení CAx, obsahující CAD, CAM, CAE, CMM, Digitální továrnu a PLM, vše v počtu licencí dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen jako „SW řešení“). Předmětem veřejné zakázky je dále též zajištění služeb poskytovaných v rámci podpory software (zejména poskytování aktualizací, korekce SW chyb, poskytování telefonické/internetové podpory ve spojitosti s příslušným SW řešením), a to po dobu dvanácti (12) měsíců od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (dále jen jako „maintenance“). Technické podmínky SW řešení a podmínky a rozsah poskytování maintenance jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí SW řešení i maintenance bezpodmínečně splňovat, které jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 13.2.2013 odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 970 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky