Veřejná zakázka: Dodávka zařízení pro určování prostorové polohy na zemském povrchu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000004
Id předchozího profilu ve VVZ: 60050446

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1075
Systémové číslo: P16V00001095
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.01.2013
Nabídku podat do: 29.01.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka zařízení pro určování prostorové polohy na zemském povrchu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro určování prostorové polohy na zemském povrchu pro Katedru matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU. Veřejná zakázka je rozdělena na tři (3) samostatné části a to:
část 1 - veřejná zakázka na dodávku GNSS přijímače
část 2 - veřejná zakázka na dodávku totální stanice
část 3 - veřejná zakázka na dodávku digitálního nivelačního přístroje a sady nivelačních latí pro zvlášť přesnou nivelaci
Podrobná technická specifikace jednotlivých zařízení je uvedena ve výzvě k podání nabídek. Nedílnou součástí předmětu plnění je instalace zařízení včetně instalace příslušného SW, uvedení zařízení do provozu a zaškolení členů obsluhy zařízení zadavatele. Uchazeč může podat svoji nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo pouze na některé z jejích částí. Plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na sebe nenavazují, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na ostatních částech veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 637 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská univerzita v Plzni
 • IČO: 49777513
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 2732/8
  30100 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy