Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknownZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Axes Computers s.r.o.
IČO: 25232312
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 34 114,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 41 277,94 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 08.11.2023