Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Axes Computers s.r.o.
IČO: 25232312
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 13 950,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 16 879,50 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 26.10.2016