Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: AV technika (II.) 011-2016
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: dodávky av techniky dle potřeb zadavatele
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Lhůta pro podání žádosti o účast: 05. 08. 2016 08:00
Datum předložení nabídky: 26. 08. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 20. 07. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: