Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Zařízení pro testování servopohonů

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru dodavatele
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description:
Document published on Profile: 06.10.2022 13:49:01

Actual file version

File name: Dokument PDF FEI_detektor_rozhodnuti_o_vybe ru dodavatele_podpis.pdf
Size: 210.02 KB
Actual file version: 06.10.2022 13:49:01
MD5 hash: 2dfd87bba8f50adc23be363da1f6c20e
SHA256 hash: 6fb86a72d8667146b05d7033f2962ba6312884453f352353a33c09fa93d50861

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 06.10.2022 13:49:01 Rozhodnutí o výběru dodavatele other documents - public - FEI_detektor_rozhodn uti_o_vyberu dodavatele_podpis.pd f 210.02 KB