Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Zařízení pro testování servopohonů

Document information

Title: Příloha č. 2 ZD
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Závazný návrh smlouvy vč. příloh
Document published on Profile: 08.09.2022 09:05:01

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č. 2 ZD Závazný návrh smlouvy vč. příloh.docx
Size: 61.87 KB
Actual file version: 08.09.2022 09:02:16
MD5 hash: 5bea7f9a5dfbdc15d2b3b6134932686a
SHA256 hash: a22063bad24191c84487dbe656b5a80ae77ad6aa67f09fbdd3a11a4b26b2dfa2

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 08.09.2022 09:02:16 Příloha č. 2 ZD Závazný návrh smlouvy vč. příloh other documents - public - Příloha č. 2 ZD Závazný návrh smlouvy vč. příloh.docx 61.87 KB