Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: AV technika (II.) 030-2020

Document information

Title: Sdělení o zrušení veřejné zakázky
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Zrušení VZ z důvodů hodných zvláštního zřetele - nepřesná specifikace předmětu VZ.
Document published on Profile: 30.09.2020 14:03:18

Actual file version

File name: Dokument PDF Sdeleni_o_zruseni_verejne_zaka zky AV 030-2020.pdf
Size: 240.26 KB
Actual file version: 30.09.2020 14:03:18
MD5 hash: df250e68c6dc73df1228b91efe7aca6f
SHA256 hash: 6cc9c7993ca23cb7869e2a8a3cf7c8f6bc6b6e75cfac47f70344b0207f36cf99

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 30.09.2020 14:03:18 Sdělení o zrušení veřejné zakázky Zrušení VZ z důvodů hodných zvláštního zřetele - nepřesná specifikace předmětu VZ. other documents - public n/a 240.26 KB